HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Puzzle Psikoloji Sakarya Danışmanlık Merkezi – Psikolog Burak Uysal (kısaca “Puzzle Psikoloji”) ve Puzzle Psikoloji’ye ait “randevu.puzzlesakarya.com/ internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan (hesap oluşturan) gerçek veya tüzel kişiler kısaca “Danışan” olarak, yardıma ihtiyaç duyduğunuz alanlardaki uzmanlar kısaca “Danışman” olarak anılacaktır.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu ve Genel Hükümler

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme kapsamında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Danışman’ın, randevu.puzzlesakarya.com alan adlı web sitesinden (“Site”), Danışanlara yönelik Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip hizmetin sağlanması ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

Danışmanlık hizmetinden faydalanmak için online ödeme yapacak kişi; reşit olmalı (18 yaşını doldurmuş olmak), kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek durumu olmamalı ve Site üyeliğini engelleyecek bir duruma sahip olmamalıdır.

1. Randevu Ödeme Şartları / Koşulları 

  • E-randevu sisteminden oluşturulan yüz yüze randevuların faturaları ofisimize geldiğinizde kesilecektir.
  • Online randevuların faturalarını talebinize göre adresinize kargolanacaktır.

2. Randevu Saati Değişim ve Şartları

  • Seans saati değişikliği oluşturduğunuz randevu saatinden 24 saat öncesine kadar gerçekleştirilmektedir.
  • 24 saat öncesine kadar değişiklik talebinde bulunulmamış ise seans ücretinin tamamı tahsil edilir ve değişiklik talep edilemez.
  • E-randevu sisteminden oluşturduğunuz randevular ilgili uzmana talep olarak iletilir. Uzman talebinizi reddetme hakkına sahiptir ya da randevu saati değişikliği için sizinle iletişime geçebilir. Randevu saati ile ilgili anlaşma sağlanamadığı koşulda oluşturduğunuz randevunun iptali ve tam para iadesi tarafınıza gerçekleştirilir.

3. Randevu/Seans İptali ve Para İadesi Şartları

  • Seans iptali için, oluşturduğunuz randevu saatinden 48 saat öncesine kadar iptali gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
  • Randevu saatinden 48 saat öncesinde gerçekleştirilen iptal taleplerinin ücret iadesi yapılmaktadır.
  • Faturalandırılan iptallerde kişi kurumumuza fatura kesemiyorsa KDV tutarı (%18) hariç hizmet bedelinin iadesi yapılmaktadır. 
  • Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iptali sağlandığında iade süreci bankalar arası değişiklik gösterebilmektedir ve bu süreç ile ilgili bir aksaklık yaşandığında banka ile kredi kartı sahibi arasında çözüm sağlanmalıdır.
  • İptal etmek istediğiniz seans faturası şirket adına kesildiyse, hizmeti iptal ederken hizmetin iptal (iade) faturasının (hizmet bedeli + KDV) tarafımıza ilgili şirket tarafından faturalandırılması gerekmektedir.

Madde 3- Danışanın Beyan ve Taahhütleri

Danışan, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak Danışman tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Danışan, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Danışman tarafından Danışana verilmesi gereken hizmet ait temel özellikler ve hizmetin vergiler dahil fiyatını doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 

Danışan, Site’ye üyelik kaydı yapılırken doğru bilgileri girmekle yükümlüdür. Girilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda Site, kullanıcının aldığı hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.

Madde 4- Danışmanın Beyan ve Taahhütleri

Danışman, Sözleşme konusu hizmetin ilgili Mevzuatlara uygun olarak sağlanmasından sorumludur. Danışman, mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Danışan’a bildirmekle yükümlüdür.

Madde 5 – Cayma Hakkı

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında hizmetin ifasından önce ve belirlenen şu şartların mevcut olması kaydıyla: Kullanıcılar/Danışanlar satın almış oldukları hizmetin ifasına kalan 48 saatlik süreden önce herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

Madde 6- Malın/Hizmetin Fiyatı

Hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, ilgili formda yer almakla birlikte, gönderilen bilgilendirme mailinde de yer alan ve fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

Madde 7– Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

Danışan, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Danışan’dan talep edebilir ve her koşulda Danışan’ın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Danışan’ın borcu gecikmeli ifasından dolayı Danışman’ın uğradığı zararlardan Danışan sorumlu olacaktır.

Madde 8– Bildirimler

İşbu Sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

Madde 9- Yürürlük

Elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilen ve yürürlüğe giren bu sözleşmeyle birlikte hizmetin gerçekleşmesi durumunda danışan, bu sözleşmenin ve kullanım haklarının tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 


 

  Onay Bekleyen Randevular